Microsoft Indic Language Input Tool for Telugu

Microsoft Indic Language Input Tool for Telugu 1.0

Miễn phí
Loại Telugu ký tự trong bất kỳ chương trình Windows
Người dùng đánh giá
3.7  (146 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Phiên bản mới nhất:
1.0.11 (Xem tất cả)
Công ty phát triển:
Microsoft
Ngữ âm phiên âm tiếng Anh vật vào bảng chữ cái Telugu. Làm việc với bất kỳ cửa sổ soạn thảo văn bản và các công cụ dựa trên trình duyệt.
Chương trình có thể nhập o-ri-ya vật bằng cách gõ tiếng anh đó nghe giống như lời mà mày cần. Ngôn ngữ của quán bar ở Windows sẽ được thấy sau cài đặt hoàn thành. Cái này có thể được dùng để chuyển đổi từ tiếng anh để o-ri-ya và quay về. Có soạn thảo có thể chấp nhận một người o-ri-ya ký tự sử dụng phương pháp này.
Thông tin được cập nhật vào: